Tin tức Mỹ

Cập nhật Visa Bulletin tháng 07-2024
Trong tuần làm việc thứ hai của tháng Sáu, USCIS đã phát hành Lịch Chiếu Khán (Visa Bulletin) cho tháng 07 năm 2024. Việc cập nhật định kỳ hàng tháng này rất quan trọng đối với những ai đang có hồ sơ xin visa định cư Mỹ và đang chờ hồ sơ đến lượt được giải quyết.
Cập nhật Visa Bulletin tháng 06-2024
USCIS vừa qua đã phát hành Lịch Chiếu Khán (Visa Bulletin) tháng 06 năm 2024. Việc cập nhật hàng tháng này rất quan trọng đối với những ai đang có hồ sơ xin visa định cư Mỹ và đang chờ hồ sơ đến lượt được giải quyết.
Phân tích dữ liệu của IIUSA Về thị thực EB-5 được cấp trong quý I năm tài chính 2024 (tháng 10 - tháng 12 năm 2023)
Đầu tháng 02/2024, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu về việc cấp thị thực hàng tháng của tháng 12/2023. Kể từ ngày bắt đầu năm tài chính 2024 (01/10/2023) cho đến ngày 31/12/2023, đã có hơn 2,420 thị thực EB-5 được cấp thông qua công tác xử lý hồ sơ của lãnh sự, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.

  Đặt lịch hẹn tư vấn